Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote X9 Basiscursus

4.4 Tekst in referenties wijzigen

U kunt tekst in referenties vervangen door een referentie te openen en vervolgens gewoon de wijzigingen aan te brengen.
Sluit u de referentie met het kruisje, dan zijn de wijzigingen overgenomen.

EndNote kent echter nog twee andere manieren om tekst in referenties te wijzigen. Hierbij werkt u in meerdere referenties tegelijkertijd.

Allereerst is er de mogelijkheid om tekst in alle referenties of een selectie van referenties te vervangen.
Dit gaat via Edit - Find and Replace. U krijgt dan onderstaand scherm.

Hierin kunt u aangeven in welk veld u tekst wilt vervangen (bijv. Author).
U kunt er ook voor kiezen de tekst in alle velden te vervangen (Any Field).
Vervolgens geeft u op welke tekst waardoor vervangen moet worden.

U kunt ook in één actie de inhoud van een veld in alle referenties (van een selectie) veranderen.
Dit gaat via Tools - Change/Move/Copy Fields.
Hier kunt u tekst toevoegen aan het begin of einde van een veld, de hele veldinhoud door iets nieuws vervangen of een veld leegmaken. Bij deze manier verschijnt onderstaand scherm.

Het kan handig zijn gebruik te maken van deze optie als u bijvoorbeeld na importeren van een reeks referenties een selectie apart heeft staan. Deze selectie kunt u een bepaald kenmerk meegeven (afkomstig uit ....; of een onderwerp dat voor de gehele selectie geldt).

Het tabje Move/Copy Fields in bovenstaand scherm biedt u de gelegenheid voor het kopiëren van de inhoud van een veld naar een ander veld. U kunt daarbij kiezen of u de oorspronkelijke veldinhoud wilt handhaven of niet.