Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote X9 Basiscursus

3.7 PDF's importeren in EndNote

In EndNote bestaat de mogelijkheid PDF's op de PC te gebruiken om een library te vullen en de PDF's aan de beschrijvingen in EndNote te koppelen.

EndNote maakt hiervoor gebruik van de Digital Object Identifier (DOI), een uniek en persistent nummer dat in veel elektronische publicaties is opgenomen.
Uit PDF's zonder DOI's kan EndNote geen informatie halen. Deze worden alleen gekoppeld aan de library. De beschrijving zal men in zo'n geval op een andere manier moeten opnemen.

Het importeren van gegevens vanuit PDF's gaat als volgt:

  • Klik binnen een library in EndNote op File - Import - File
  • Kies als Import Option PDF
  • Kies bij Import File de PDF op de PC
  • Klik op Import
     Er wordt nu een referentie in EndNote opgenomen van de betreffende publicatie en de PDF-file wordt aan dit record gekoppeld in het veld "File attachments".

Het is ook mogelijk een hele directory met PDF's op deze manier op te nemen in een library.
Dan moet men het proces beginnen met File - Import - Folder in plaats van File - Import - File.

Tenslotte kan men instellen dat EndNote een bepaalde folder bijhoudt: Als daarin nieuwe PDF's worden neergezet, importeert EndNote die in de library.
Dit wordt geregeld via Edit - Preferences - PDF handling. Daarbij verschijnt onderstaand scherm:Zet een vinkje voor Enable automatic importing en kies de directory met PDF's die bijgehouden moet worden.