Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EndNote X9 Basiscursus

Feedback bij oefeningen

Hier vindt u uitwerkingen en feedback bij de afzonderlijke oefeningen.
U kunt deze informatie nog eens nalezen na het afronden van de praktische oefening.

 • Oefening 1: Referenties handmatig invoeren
 • Oefening 2: Directe uitvoer uit het Web of Science
 • Oefening 3: Connecting met PubMed
 • Oefening 4: EndNote gebruiken bij de tekst in Word.

Referenties handmatig invoeren

 1. Maak een nieuwe library aan:

   
 2. Importeer de Term List Philosophy:
  stap 1:

  stap 2:

  stap 3: Na het klikken op Import List verschijnt een keuzemenu met Term Lists:

  stap 4: Na het selecteren en openen van de Term List Philosopy worden de items binnen enkele seconden aan uw library worden toegevoegd.

   
 3. Een invoerscherm opent u met het knopje of via de menu-optie References – New Reference.
  Invoeren boek:


  Reference Type = Book
  Author: de spaties tussen de initialen van de auteur hoeven niet ingevoerd te worden.
  Title: u moet zelf zorgen voor een hoofdletter bij het begin van de ondertitel van het boek en voor de correcte invoer van de dubbelepunt tussen hoofdtitel en ondertitel (dus zonder spatie vóór de dubbelepunt).
  Place Published: u moet zelf zorgen voor correcte invoer van de officiële afkorting CA voor de staat Californië.
  Keywords: u mag de trefwoorden elk op een aparte regel invoeren, net als bij meerdere auteurs. U kunt ze echter ook achter elkaar plaatsen gescheiden door bijv. een puntkomma.
  Referentie opslaan en bewaren gaat via het kleine grijze kruisje rechtsboven (NIET het grote rode kruis, want daarmee sluit u het programma af).

  Invoeren tijdschriftartikel:


  Reference Type = Journal Article
  Author: voer elke auteur op een aparte regel in en de volledige voornamen mogen ingetypt worden, want de gekozen output style regelt of er initialen van gemaakt worden.
  Journal: door het van tevoren importeren van de Term List Philosophy zal bij het intypen van de tijdschriftnaam na enkele letters een suggestie voor een tijdschriftnaam verschijnen die begint met Professional….
  Volume: alléén het nummer invoeren, niet de letters Vol.
  Issue: alléén het nummer invoeren.
  Referentie opslaan en bewaren gaat via het kleine grijze kruisje rechtsboven (NIET het grote rode kruis, want daarmee sluit u het programma af).

  Invoeren hoofdstuk in geredigeerd boek:


  Reference Type = Book section (en dus niet Edited Book)
  Author: de auteur van het hoofdstuk
  Title: de titel van het hoofdstuk (zónder punt aan het einde!); alleen het eerste woord van de titel heeft een hoofdletter.
  Editor: de editor van het geredigeerde boek
  Book Title: de titel van het geredigeerde boek
  Pages: alléén de paginanummers invoeren, niet de letters pp., want dit wordt geregeld door de gekozen output style.
  Edition: alleen 2nd invoeren, niet de letters ed. (bij 3de ed. zou dit zijn: 3rd, bij 4de ed.: 4th, etc.).
  Referentie opslaan en bewaren gaat via het kleine grijze kruisje rechtsboven (NIET het grote rode kruis, want daarmee sluit u het programma af).

Directe uitvoer uit het Web of Science

Het Web of Science vindt u in de lijst Zoeksystemen a-z of in de voettekst van de homepage van de Universiteitsbibliotheek.

Zoekactie via Basic Search met zoeksleutel Topic:

Zoekresultaten exporteren naar uw library in EndNote:


Hoeveel referenties en welke gegevens u wilt meenemen vult u hier in:


Dit tussenscherm kan verschijnen:

Vaak wordt EndNote dan automatisch geopend en zijn de referenties toegevoegd aan uw library.
Het kan ook zijn dat een file op uw pc wordt gezet. Dat gebeurt in sommige browsers, bijvoorbeeld Google Chrome. Dubbelklik dan op deze file en de referenties zullen alsnog automatisch aan uw library worden toegevoegd.

De 10 referenties die aan uw library worden toegevoegd:

De belangrijke gegevens van de referenties (titel, auteur, jaar, bron, doi etc.) zijn goed in de verschillende velden terechtgekomen.
Door in het Web of Science te kiezen voor Full Record zijn ook de samenvatting, trefwoorden, taal, extra notities, auteursadressen en alternatieve tijdschrifttitels meegekomen.
Het referentietype Journal Article is correct toegekend door EndNote; bij een boekhoofdstuk zal EndNote automatisch het correcte referentietype Book Section gebruiken.
Het kan zijn dat sommige tijdschrifttitels of de titels van de artikelen geheel in hoofdletters zijn geschreven; dit dient u dan zelf aan te passen.

Connecting met PubMed

Klik linksboven op het wereldbol-knopje en er verschijnt links een Online Search menu met waarschijnlijk al een aantal zoeksystemen om online te benaderen. Als er alleen ‘more…’ staat klikt u hierop en in een apart venster kunt u dan PubMed (NLM) kiezen uit een alfabetische lijst.

Na het klikken op PubMed (NLM) verschijnt een online search box bovenaan (herkenbaar aan ‘Search Remote Library’)
Denk aan het selecteren van de zoeksleutel ‘All Fields’ alvorens uw zoektermen in te typen:

We kiezen ervoor om hier alleen de eerste 100 referenties binnen te halen. Klik op OK.


Let op: deze 100 referenties zijn nu nog niet definitief aan uw library toegevoegd. U kunt nog een keuze maken of met Ctr-A alle 100 gemakkelijk selecteren en ze daarna met de knop 'Copy to Local Library' kopiëren naar uw eigen library.
Als u klaar bent met zoeken klikt u op de meest linkse knop 'Local Library Mode'.

De referenties zijn nu toegevoegd aan 'All References'. U ziet het aantal gekopieerde referenties ook nog als aparte set staan (en dat is handig als u ze nog een eigen kenmerk wilt geven).

De gegevens per referentie zijn goed verdeeld over de velden. Ook het referentietype is automatisch correct toegekend.

EndNote gebruiken bij de tekst in Word

Er zijn drie manieren om referenties uit uw EndNote library aan uw tekst toe te  voegen.
1. U kunt in Word blijven en dan zoeken in uw EndNote library via de optie Insert Citation in de menubalk van EndNote in Word.

2. Of u gaat naar uw EndNote library en selecteert/klikt daar op de gewenste referentie(s). Plaats vervolgens de cursor in de tekst in Word op de plaats waar u een of meer verwijzingen wilt toevoegen. Kies dan bij het uitklapmenu van de knop Insert Citation voor Insert Selected Citation(s).

3. Of u gaat met de cursor op de plek in de tekst staan waar een referentie moet worden opgenomen, klik dan op
  Selecteer in EndNote de referentie(s) en klik op waarna ze automatisch in de tekst geplaatst worden.

Een specifieke output style voor de opmaak van de referenties in uw tekst kunt u kiezen in de menubalk van EndNote in Word bij Style. Ziet u bijv. Vancouver of APA 6th niet in eerste instantie staan in het uitklapmenu onder Style, kies dan 'Select another style' waarna een heel uitgebreide keuze aan output styles zal verschijnen.

Voorbeeld met output style Vancouver die met nummers in de tekst werkt en automatisch een genummerde referentielijst aanmaakt:

Voorbeeld met output style APA 6th die auteur en jaar in de tekst noteert en zorgt voor een correct gesorteerde referentielijst aan het einde van uw tekst.

Een belangrijke knop voor EndNote in Word is de Edit & Manage Citation(s):

Daarmee kunt u bijv. paginanummers toevoegen aan een bepaalde bronvermelding in de tekst.
Selecteert u eerst in de tekst de betreffende bronvermelding zodat deze grijs wordt.
Klik dan op Edit & Manage Citation(s) waarna een nieuw venster zich opent met alle mogelijkheden die bij een referentie uitgevoerd kunnen worden.
Ook het volledig verwijderen van een bepaalde verwijzing in de tekst kunt u het beste zo aanpakken.