Skip to main content

FSW verplichte studieboeken 2018-2019: Home

Overzicht verplichte studieboeken 2018-2019 voor de opleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen

Over studieboeken als e-book

Een groeiend aantal verplichte studieboeken bij de opleidingen van sociale wetenschappen is als e-book beschikbaar. De meeste zijn alléén beschikbaar voor de Radboud Universiteit. Sommige boeken zijn vrij toegankelijk  freely accessible via internet.

Gedrukte exemplaren book van verplichte studieboeken staan ter inzage op Comeniuslaan 4.

Studiegidsen FSW 2018-2019